Wednesday, August 29, 2007

Beslutsamhet

Vad är beslutsamhet? Är det att besluta sig i tid eller att dra på besluten under en lång tid? Båda delarna! Att dra igång den här bloggen just nu är beslutsamhet.

No comments: